Phân Tảo Biển SEASOL siêu ra rễ

In stock

Phân Tảo Biển SEASOL: phân hữu cơ Tảo bẹ nâu Úc kích thích tăng trưởng tự nhiên và chứa các thành phần đa trung vi lượng
Nguyên liệu 100% từ Australia
Liều Lượng: pha 1ml/1L nước
Dung tích: 250ml
Siêu ra rễ, ra hoa đậu trái
Tăng sức đề kháng sâu bệnh

Đặt hàng nhanh Compare

Mô tả

Phân Tảo Biển SEASOL: phân hữu cơ Tảo bẹ nâu Úc kích thích tăng trưởng tự nhiên và chứa các thành phần đa trung vi lượng

Nguyên liệu 100% từ Australia

Liều Lượng: pha 1ml/1L nước

Dung tích: 250ml 

Siêu ra rễ, ra hoa đậu trái 

Tăng sức đề kháng sâu bệnh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân Tảo Biển SEASOL siêu ra rễ”